Retrogaming for everyone!

ANBI informatie

Stichting Awesome Retro verzamelt, repareert en conserveert oude (spel)computers, home-computers en gerelateerde objecten, met als doel om zo veel mogelijk mensen (opnieuw) in aanraking te laten komen met de bakermat van de huidige technologische maatschappij.

De stichting is eind 2012 opgericht. Sindsdien heeft Awesome Retro bijna een half miljoen mensen bereikt door de collectie ter beschikking te stellen aan scholen, musea, festivals en andere evenementen. Daarnaast is de collectie gratis toegankelijk in onze 600m² (museale) ruimte in Utrecht. Bezoekers worden uitgenodigd om meer te doen dan alleen de stukken te bekijken; door ze te gebruiken, onderzoeken, repareren en zelfs aan te passen en verbeteren. Op deze manier verwerven bezoekers op authentieke wijze kennis en ervaring op het gebied van de computerhistorie.

Verder worden de collectie en het museum gebruikt als ondersteunend lesmateriaal in het middelbaar en hoger onderwijs, bijvoorbeeld voor studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht (MBO)en de Hogeschool van Amsterdam (HBO). De ruimte wordt ook regelmatig beschikbaar gesteld aan retro-gaming clubs en verenigingen, voor het houden van hun competities en vergaderingen.

Ons team van inmiddels 80 vrijwilligers zorgt voor de aanwas en het behoud van de collectie, welke momenteel ruim 1.200 objecten telt en snel groeit door donaties van particulieren en inzamelacties (o.a. #DonatieDecember op sociale media en www.donatiedecember.nl). De vrijwilligers helpen daarnaast met het opbouwen van een grote kennisbank m.b.t. de collectie, om te voorkomen dat deze kennis verloren zal gaan, want aangezien de collectie grotendeels stamt uit het pre-internet tijdperk is er nog maar weinig informatie te vinden.

Stichting Awesome Retro herkent het belang van vergelijkbare vrijwilligersorganisaties en heeft zich als doel gesteld om kartrekker te zijn in het opbouwen van een wederkerig ondersteunend netwerk van zulke organisaties.

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft.

Kerngegevens

Stichting Awesome Retro

KvK nr: 56.711778
RSIN: 852280129
Bankrekening: NL06 ASNB 8804 4343 92

Postadres: Nooit Gedacht 80, 1398 EG, Muiden (secretariaat)
Bezoekadres: Marco Pololaan 8-10, 3526 GJ, Utrecht (zie bezoekinformatie)

Statuten: Oprichtingsakte Stichting Awesome Retro

Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

  • Kristian Vlaardingerbroek – voorzitter (e-mail)
  • Tjeerd Visser – secretaris / penningmeester (e-mail)
  • Danny Dikker – algemeen bestuurslid (e-mail)

Awesome Retro heeft vrijwilligers in voornamelijk Nederland en België. De bestuursleden zijn allen ook actieve vrijwilligers.

Bestuursleden krijgen geen betaling voor hun bestuurstaken, noch vacatiegeld. Wel worden reiskosten op verzoek vergoed. Deze regeling geldt ook voor de reiskosten van vrijwilligers.
De (geplande) aankopen van vrijwilligers en bestuursleden, welke de stichting ten goede komen, kunnen worden gedeclareerd en worden terugbetaald door de stichting.

Financiële rapportage

Publiek bereik

Een van de doelstellingen van stichting Awesome Retro is om zo veel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met retro gaming en de vroege computercultuur. Hieronder is te zien hoeveel bezoekers we per jaar hebben kunnen bereiken door bezoeken van evenementen:

Jaar Aantal evenementen   Aantal bezoekers
2010 2 1.000
2011 8 8.015
2012 13 85.040
2013 17 147.310
2014 22 160.687
2015 (t/m juni) 16 165.000
Totaal 78 467.052

Een jongetje bekijkt een CD-i systeem tijdens de Philips-tentoonstelling in het Boerhaave Museum in Leiden

Terug naar de jeugdjaren. Hoe zat het ook alweer..?

Een selectie (werkende) home-computers uit de periode 1970-1990

De maandelijkse bijeenkomst van RSD, een Nederlandse pro-gamers club

Een deel van de verzameling computer-software uit de jaren 80 en 90

De lounge, waar men elkaar kan ontmoeten, VHS-videofilms kan bekijken en kan vergaderen

Een student en een begeleider van het Grafisch Lyceum Utrecht onderzoeken waarom het spel Snake al sinds 1978 een hit-spelconcept is

De kinderen uit de buurt (Kanaleneiland) weten ons inmiddels al goed  te vinden

MBO-studenten Game-design zoeken naar inspiratie in PC-spellen uit de jaren 90

IMG_6850

Leden van NLG werken aan het opzetten van een livestream voor hun speedrunning-competitie

Upcoming Events

  • No events